Εφαρμογές Στατιστικής Ανάλυσης

Αλλάζουμε τα δεδομένα στη στατιστική ανάλυση με δυναμικές διαδικτυακές εφαρμογές για τη διεξαγωγή δημοσκοπήσεων & τη σύνθετη ανάλυση και γραφική αναπαράσταση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

 

Platforms.